วันอังคาร, สิงหาคม 17, 2547

วันนี้ที่ web SkyOS.org ซึ่งเป็น web ที่ไว้คอยให้ข่าวคราวเกี่ยวกับ SkyOS ซึ่ง เป็นระบบปฏิบัติการที่น่าสนใจม๊ากมาก...เพราะคนที่ทำทำได้เร็วมาก...แล้วก็ดูดี
วันนี้มีชื่อนายโน้ตขึ้นข่าวด้วยแฮะ.....

GTK/SkyOS theme and BugReport service

Lindever is working on a GTK/SkyOS theme which will match WindUI as much as possible once it is done.
หัวข้อข่าวตามนี้ บอกว่า Lindever(นายโน้ตเรา) กำลังทำ GTK theme บน SkyOS อยู่ แหม...สุด world เลยเพื่อนเรา

ไม่มีความคิดเห็น: