วันอาทิตย์, สิงหาคม 29, 2547

ไม่ได้เข้าไปที่ programmer playground
web ของคุณสุพจน์นานล่ะ..... ก็แกเล่นไม่ update เลย..
แต่วันนี้เข้าไป...เห็น update ด้วยแฮะ... Object/Relational Mapping Library
เกี่ยวกับเรื่องของ Database อีกตามเคย
ลองอ่านดูละกัน....แกอธิบายดีอยู่แล้ว..ตาม style
แต่อ่านดูก็ยังไม่รู้ว่า O/R Mapping คืออะไร... - -"
แกเกริ่นนำซะยาวเชียว..

ไม่มีความคิดเห็น: