วันศุกร์, เมษายน 27, 2550

The Japanese Fishing Story

“Man thrives, oddly enough,
only in the presence of a challenging environment."
- L. Ron Hubbard
“มนุษย์เราจะใฝ่หาความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่ท้าทายเท่านั้น”

วันพฤหัสบดี, เมษายน 19, 2550

Why?
because we end up with what has been described as "irreconcilable differences"

วันเสาร์, เมษายน 14, 2550