วันพุธ, มิถุนายน 24, 2552

"If you pay a prostitute, you’re financing human trading."ไม่สนับสนุนบริการทางเพศ

วันอังคาร, มิถุนายน 16, 2552

Pretty cake ..

top-10-reasons-why-employees-leave-in-it
Just another idea. Though it seems telling you good points.