วันพุธ, มิถุนายน 24, 2552

"If you pay a prostitute, you’re financing human trading."ไม่สนับสนุนบริการทางเพศ