วันอังคาร, กรกฎาคม 25, 2549

The Art of Computer Programming, Volumn 4

A bunch of good pdfs on Boolean basics, evaluation, generating permutations, combinations, etc. worth a look. [here]

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 20, 2549

the Plan 9 Operating System
Plan 9 does not use UNIX sockets for inter-process and inter-computer communications. Instead, all communications are done through 9P, the distributed file system paradigm. Protocol stacks and network cards are implemented as file system objects. Ethernet packet types are simply subdirectories. - -"

วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 06, 2549

วันอังคาร, กรกฎาคม 04, 2549

อ่านนสพ. เจอ deadlocked --> แปลว่า สภาวะชะงักงัน ? คำแปลหรูดีฟ่ะ

ป.ล. มีึคนถาม IP Address ภาษาไทยแปลว่าอะไร ?? งง ตาแตก...

IP Address = ที่อยู่มาตรฐานการสื่อสารในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ?? ได้ม่ัะ = หมายเลขไอพี ( ไอพี,เค้าจะงงอีกม่ะ??)