วันเสาร์, สิงหาคม 21, 2547

Control ตัวใหม่ของ SkyOS:ชื่อ PanelInfoWidget based on LayoutWidgets
การใช้งาน PanelInfoWidge จะช่วยในเรื่อง orientated applications.

ไม่มีความคิดเห็น: