วันศุกร์, สิงหาคม 20, 2547

ส่วนใหญ่แล้วถ้านึกถึงภาษา PHP แล้วก็ต้องพ่วงไปเรื่องการทำ web application
ไม่ค่อยได้เห็นใครเอาไปใช้งานอื่นเท่าที่ควร ทั้งที่จริงก็ใช้ได้ดี....ดูตัวอย่าง Parsing
Rss Feed(พวก XML)

ไม่มีความคิดเห็น: