วันอังคาร, สิงหาคม 24, 2547

PostgreSQL 8.0 will run on Windows

Version ใหม่จะรันบน win32 แบบ native ได้แล้ว(เป็น beta version)Link

ไม่มีความคิดเห็น: