วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 05, 2547

The Problem with .NET Generics

Generics Feature ใหม่ของ .NET บทความพูดถึงปัญหาอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างระหว่างการใช้ Generics ใน C++ กับ C# บน .NET Framework ของ MS
เจ้าของบทความบอกว่าให้ใส่ IArithmetic interface เข้าไปใน System namespace เพื่อแก้ปัญหา

ไม่มีความคิดเห็น: