วันอาทิตย์, สิงหาคม 22, 2547

มีหุ้นตัวใหม่เข้าตลาดหลักทรัพย์ด้วยวันนี้-->หุ้นอินเตอร์ลิ้งค์ฯ (ICT)

ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก จำนวน 20 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 4.25 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท มี บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและแกนนำในการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

การเข้าระดมทุนในตลาดลหลักทรัพย์เพื่อนำเม็ดเงินที่ได้มาลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่มูลค่า 120 ล้านบาท และสั่งซื้อเครื่องจักรใหม่จากบริษัท นากาตะ เอ็มเอฟจี ประเทศญี่ปุ่น และซื้อส่วนประกอบจากบริษัท เอ็บเบ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สหรัฐอเมริกา มูลค่า 480 ล้านบาท รวมเป็นงบลงทุนทั้งสิ้น 600 ล้านบาท

ไม่มีความคิดเห็น: