วันอาทิตย์, สิงหาคม 29, 2547

ได้ข่าวมาว่า S&P ปรับอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจของ Thailand
ขึ้นมานิดส์นึง.... จาก BBB เป็น BBB+
ดูท่าทาง ดร. สมคิด จะดีใจน่าดูเลย... เพราะช่วงเวลาอย่างนี้
ทั้งจากปัจจัยราคาน้ำมันและข่าวปัญหาในประเทศ แต่บริษัทจัดอันดับ S&P
ยังมั่นใจ แสดงว่า
ต่างชาติยังไว้ใจเราพอใช้ได้.... เห็นแกบอกว่า
ต่างประเทศเห็นว่าประเทศไทยมีฐานะการเงินการคลังที่แข็งแกร่ง
มีทุนสำรองที่มั่นคง การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่างเหมาะสม

ไม่มีความคิดเห็น: