วันอาทิตย์, สิงหาคม 22, 2547

สมาคมผู้ค้าปลีกไทย เตรียมเสนอรัฐบาลต่อรอง ขอยืดเวลาปิดห้างสรรพสินค้าออกไป 1 ชั่วโมงจากมาตรการบังคับของรัฐบาล หวั่นเสียโอกาสขายสินค้า หวั่นกระทบเป็นลูกโซ่ทางเศรษฐกิจทั้งระบบ ตั้งแต่การจ้างงาน-ผู้ผลิต-วัตถุดิบ ระบุปิดเวลา 2 ทุ่ม ฉุดยอดหายถึง 20% โวยมาตรการรัฐลักลั่นเลือกปฏิบัติไม่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ท่าทางนายกทักษิณเราต้องการประหยัดจริงๆ

ไม่มีความคิดเห็น: