วันอาทิตย์, สิงหาคม 29, 2547

หลังจากพยายาม download tarball ของ gaim0.82.1 อยู่ 2-3 วัน
ไม่รู้ไหง... sf.net บอกว่าไม่มี file อยู่บน Server
วันนี้ลองใหม่...ได้แระ...
ดูๆแล้วสำหรับ msn ไม่มี feature อะไรใหม่ที่แตกต่างจากเดิมมากนัก
* Ability to set available messages for AIM

(Tools->Account Actions->Set Available Message...)
* Ability to specify a custom character set for messages sent to ICQ
users and messages received from ICQ users
* Ability to edit your current away message (Rhett Robinson)
* Topics in the conversation window (not the topic field at the
top) with URLs will now appear as links (Stu Tomlinson)
* File transfers appear in the file transfer window when they
are initiated rather than when they begin transferring (Dave West)
อันนี้ต่างจากเดิมนิดส์นึง คือ file transfer window ขึ้นตั้งแต่ยังไม่ มีการ accept * Instead of toggling slash commands on/off, you can now toggle passing through unknown slash commands on/off.


ไม่มีความคิดเห็น: