วันเสาร์, กันยายน 11, 2547

Phone makers team on mobile TV plans <-- บริษัทผลิตมือถือทั้งหลาย Motorola, NEC, Nokia, Siemens และ Sony Ericsson ร่วมกันคุยเรื่องมาตรฐานของ mobile phone TV
Microsoft 'Palladium' plans proceed, albeit in modified form <-- Palladium เป็น "Next Generation Secure Computing Base" (NGSCB) ประมาณว่าเป็น security architecture ตัวใหม่ของ MS Windows ซึ่งจะติดมากับ Longhorn ด้วย ตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลง concept ไปแล้วไม่มีความคิดเห็น: