วันจันทร์, กันยายน 20, 2547

Microsoft: Can we check your software license?


MS ขอ check license ของ windows เวลาจะ update แต่ไม่ได้บังคับ ประมาณว่าขู่ๆไว้ก่อน

ไม่มีความคิดเห็น: