วันพฤหัสบดี, กันยายน 16, 2547

Microsoft แจ้งเตือนคนใช้รูป JPEG อัพเดทโปรเแกรมด่วน

ใครใช้ winXP update ด่วน !

http://www.microsoft.com/technet/security/bulletin/MS04-028.mspx
http://www.microsoft.com/security/bulletins/200409_jpeg.mspx

ไม่มีความคิดเห็น: