วันศุกร์, กันยายน 03, 2547

ลองดู The Athene OS


เห็นโม้ว่า Graphics throughput is 17% faster than Microsoft Windows and at least 25% faster than X11.

OS / ReleaseTime (sec) Speed DifferenceBlit Function
Athene 4.01.1620%BlitArea()
Windows 20001.392-17%SetDIBitsToDevice()
X11 + XShmImage1.621-29%XShmPutImage()
X113.437-296%XPutImage()

แต่ก็ยังเป็น Linux อยู่ ใช้ Linux Kernel 2.6.7 optimize สำหรับ intel i686 โดยเฉพาะ...


ไม่มีความคิดเห็น: