วันอาทิตย์, กันยายน 12, 2547

Debian - -' startx ไม่ขึ้น... เป็นอารายของมันหวา ...

ไม่มีความคิดเห็น: