วันจันทร์, กันยายน 20, 2547

ได้ fwd mail มีแบบทดสอบมาให้เล่น เรื่อง คุณเป็นคนเข้มแข็งแค่ไหน
ทำแล้วได้ผล =คุณเป็นคนเข้มแข็งพอสมควร
แต่บางครั้งเมื่อเจอปัญหาหนัก ๆ ก็ทำให้คุณเกิดอาการท้อแท้ได้เหมือนกัน แต่คุณก็สารถใช้เวลาปรับตัว และแก้ไขได้ไม่นาน คุณมักจะคอยเป็นห่วงเป็นใย และรู้สึกไม่สบายใจ ถ้าเห็นใครเป็นทุกข์เป็นร้อน และพร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่มีข้อแม้ว่าจะต้องไม่ทำให้คุณยุ่งยาก ลำบากลำบนจนเกินไป
เหอะๆ -. -

ไม่มีความคิดเห็น: