วันศุกร์, กันยายน 03, 2547


KGO
IBM recalls melting laptop adaptors

IBM เรียกคืน AC power adaptors จำนวนประมาณ 553,000 ชิ้น....
เพราะว่ามีปัญหาเรื่อง overheat (- .-")

ไม่มีความคิดเห็น: