วันอังคาร, พฤษภาคม 18, 2547

แวะๆไปเยี่ยม SkyOS ก็มี video ให้ดู SkyOS 5.0-beta6 video showing SkyOS running on a AMD 1200Mhz. (MPG, 352x240, ~7min)

มี screenshot ให้ดู run SkyOS MediaPlayer

แล้วก็บอกว่า Diff-Filesystem เกือบจะเสร็จแล้ว Diff-FS มันเป็น layer ที่อยู่ระหว่าง VFS กับ disk file system อื่นๆ

เค้าบอกว่า The Diff-FS is able to emulate files system operations which are not implemented in a file system.คือจะ emulate file-system operation ที่ไม่มีใน file system.
เค้าบอกว่าพวก file,data จะเก็บใน database
แล้วยังทำให้พวก file system ที่ไม่ support attributes มา support ได้
ที่ยังไม่เสร็จเพราะต้องการให้ SkyOS 5.0-LiveCD มี function การทำงานที่สมบูรณ์

ไม่มีความคิดเห็น: