วันอังคาร, พฤษภาคม 04, 2547

เอิ้กๆ จัดการกับมันจนได้ไอ้เจ้า Duke's bank

ลองไป extract j2eetutorial นอก directory ของ j2ee เอิ้กมัน work แฮะ...แต่ยังไม่ได้ลอง

packaging entity bean ด้วยตัวเองเลย...ใช้ file .ear ที่ sun ให้มา..

run ได้หงะ... Account List ไม่ออก..กรำส์

ไม่มีความคิดเห็น: