วันอังคาร, พฤษภาคม 04, 2547

วันศุกร์ลืม post blog ไว้ว่าไอเจ้า Duke's App. ไม่ work ตั้งแต่ไก่โห่เลย

ไม่มีความคิดเห็น: