วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 13, 2547

Extensible Programming for the 21st Century ยังไม่ได้อ่าน..แต่ดูๆเมื่อกี้น่าสนใจดี...พูดถึง next-generation programming systems
ว่าน่าจะต้องมี
- compilers, linkers, debuggers, and other tools will be plugin frameworks, rather than monolithic applications;
-programmers will be able to extend the syntax of programming languages; and
-programs will be stored as XML documents, so that programmers can represent and process data and meta-data uniformly.
เพราะว่า tomorrow's languages must allow programmers to add entirely new kinds of information to programs, and to control how that information is processed.
ลองดูรายละเอียด

ไม่มีความคิดเห็น: