วันพุธ, พฤษภาคม 19, 2547

PearPC 0.1 เป็น emulator ถือว่าเป็นตัวแรกมั้ง...ที่ run MacOSX บนสถาปัตยกรรมแบบ x86 ได้ (ถ้าไม่นับ qemu เพราะเห็นบอกว่ารัน MacOS ได้แต่ไม่เคยเห็น screenshot เลยไม่ค่อยเชื่อ)
ส่วน PearPC ยังเป็น version 0.1 ก็เลยยังมี bug นิดหน่อย(crash loop ตอนลงเสร็จ) แล้วก็ยังช้ากว่า processor ที่ใช้ run OS ตัวจริง 40 เท่า ที่ไปอ่านมาใน OSNews: PearPC 0.1: Is It A Miracle?

ไม่มีความคิดเห็น: