วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 06, 2547

นึกออกแระ...^^
ลองหัดใช้ Java Message Service API ดูดีก่า มีหลายตัวให้ลองดี แต่ต้องอ่าน concept กับ programming model ก่อน
เยอะเหมือนกันแฮะ เฮ้อ...อยากลองเรื่อง Message-Driven หงะ..

ไม่มีความคิดเห็น: