วันจันทร์, กรกฎาคม 12, 2547

Hello Kitty ฉลองครบ 30 ปี bussiness design lab ร่วมกับ NEC สร้าง Hello Kitty ให้เป็น ตุ๊กตาหุ่นยนต์
แต่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ของสำหรับเด็กเล่น...แต่ยังสามารถเข้าใจและตอบโต้กับผู้สนทนาได
(ตอนนี้ยังเป็นภาษาญี่ปุ่นอยู่)ใช้เทคโนโลยี speech recognition เพื่อจดจำคำพูด และ speech synthesis
เพื่อสังเคราะห์คำพูดขึ้นมา ทั้งยังใช้ 2 ultra-soniques sensors
และ CCD cameras(ที่ตา) เพื่อจดจำผู้ที่เข้ามาคุยด้วยได้....

ลองดู model ตัวอย่าง

ไม่มีความคิดเห็น: