วันอาทิตย์, กรกฎาคม 04, 2547

จีน deploy IPv9 ! อารายกานเนี่ย... ที่ slashdot
Based on Ten-Digit Technology deploy ที่ Zhejiang University
Compatable กับ IPv4 และ IPv6 ด้วย

ไม่มีความคิดเห็น: