วันจันทร์, กรกฎาคม 19, 2547

เออ...เมื่อกี้เปิด file html ที่เก็บในเครื่องเล่นๆ...เลยเจอ log file ที่เคยทะเลาะกับ Lead Developer ของ Gaim

Conversation with seanegn@hotmail.com

(12:21:51) SME: do you have to close the window every time you send a message?
(12:22:46) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: I saw u don't answer my question so why do I need to open all the time?
(12:23:06) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: :-P
(12:23:52) SME: Well, what do you want to know?
(12:24:18) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: I've asked about developer blog...
(12:24:39) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: I mean gaim dev.
(12:25:01) SME: and I answered you.
(12:25:12) SME: maybe you missed it because you closed the window.
(12:25:13) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: then..
(12:25:27) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: 8-)
(12:25:37) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: umm...
(12:26:26) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: Is that my mistake?
(12:26:49) -. -' %..{.Rollin' my box up.}..% - -^ The roll-your-own: If so,I'm sorry.
(12:27:12) SME: well... I hope you save logs.
(12:27:16) SME: Because I'm not repeating myself.

แม่งโคดจะ friendly เลยหว่ะ...สาด...เด๋ว...แม่งกรูไม่ใช้โปรแกรมเมิงซะเลย...ทำเป็นหยิ่ง...


ไม่มีความคิดเห็น: