วันพุธ, มิถุนายน 08, 2548

"Mac OS X has been leading a secret double life," Jobs said

ไม่มีความคิดเห็น: