วันศุกร์, เมษายน 30, 2547

เมื่อวานได้อ่าน interview ของ Miguel de Icaza, co-founder of Gnome, Ximian and Mono.
เป็นคนที่มีความสามารถสูงคนนึง...น่าเอาเป็นแบบอย่าง ตอนนี้เครื่องจักรกำลังเดินไปได้ด้วยดี

ไม่มีความคิดเห็น: