วันศุกร์, เมษายน 30, 2547

Anders Hejlsberg นี้ก็เป็นอีกคนที่น่าสนใจด้วย ความสามารถของท่าน

เป็นผู้สร้าง Original Borland's Turbo Pascal, Delphi,
Microsoft C# & .NET จนได้ 2001 Dr. Dobb's Journal Excellence in Programming Award ยอดมนุษย์อีกแล้ว

ไม่มีความคิดเห็น: