วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 17, 2548

-Intel’s breakthrough:
Future chips may run on laser

-TCP/IP inventor've got the Turing Award

ไม่มีความคิดเห็น: