วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 06, 2548

ช่วงนี้ไม่รู้จะเขียนไรลง blog ดี - -' ไม่ค่อยได้ออนไลน์เลย
นั่งแปลงานโน่นงานนี่วุ่นวาย... โปรแกรมไม่ได้เขียน ...

Compiler ยังไม่ได้ตามต้องการเลย... ตัว interpreter ไม่ต้องพูดถึง
จะจบมั้ยเนี่ยตรู - -'

ไม่มีความคิดเห็น: