วันศุกร์, ธันวาคม 03, 2547

หลังจาก port Mozilla Firefox 1.0 ไป SkyOS แล้ว นาย Robert Szeleney ยังไม่หยุดแค่นั้น ตอนนี้พี่ท่านยังจะ port Mozilla Thunderbird ด้วย..... เอาเข้าไป...
ช่วงนี้ก็ update driver กับแก้บักไปพร้อมๆกัน
SkyOS Updates Drivers
- Intel i810 graphic driver. Support for analog monitor and digital panels via DVI. Full hardware accelerated.
- Intel i830/855 graphic driver. Support for analog monitor, digital panels via DVI and dualhead. Full hardware accelerated.
- Intel Ethernet Express Pro 100 Network device driver.
- AGP Subsystem driver

ไม่มีความคิดเห็น: