วันเสาร์, ธันวาคม 11, 2547

นี้คือ code Hello World ภาษา Brainfuck

>+++++++++[<++++++++>-]<.>+++++++[<++++>-]<+.+++++++..+++. [-]>++++++++[<++++>-]<.>+++++++++++[<+++++>-]<. >++++++++[<+++>-]<.+++.------.--------.[-]>++++++++[<++++>-]<+. [-]++++++++++. >+++++++++[<++++++++>-]<.>+++++++[<++++>-]<+.+++++++..+++. [-]>++++++++[<++++>-]<.#>+++++++++++[<+++++>-]<. >++++++++[<+++>-]<.+++.------.--------.[-]>++++++++[<++++>-]<+. [-]++++++++++.

แบบสั้นกว่า
++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]

>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.
>.+++.------.--------.>+.>.


มัน Fuck จริงๆด้วยแฮะ... - -'กรำส์

ส่วนอีกอันนึงภาษา COW

MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
Moo MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO Moo Moo MoO MoO MoO Moo OOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo
MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo
MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo MOo MOo
MOo MOo MOo MOo MOo Moo MoO MoO MoO Moo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo MOo
MOo MOo MOo MOo MOo MOo MOo Moo OOO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO MoO
MoO MoO MoO MoO MoO MoO Moo

ท่าทางจะมีภาษาแนวๆนี้เยอะเหมือนกัน.... มันจะมีไว้ทำอะไรหวา...ไม่เข้าใจ
เขียนแล้วปวดกระบาลเปล่าๆ

ไม่มีความคิดเห็น: