วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 28, 2547

Smart Package Manager http://zorked.net/smart/
น่าสนใจแฮะ... หวังว่าคงจะ smart อย่างที่มันว่า..
smart


1. Said of a program that does the {Right Thing}
in a wide variety of complicated circumstances. (...)
ไม่มีความคิดเห็น: