วันอาทิตย์, พฤศจิกายน 28, 2547

....นึกกลอนที่ตัวเองจำได้บทนึง...ไม่รู้ของใครแต่ง..

ตนของตน เตือนตน ให้พ้นผิด
ตนเตือนจิต ตนได้ ใครจะเหมือน
ตนเตือนตน ไม่ได้ ใครจะเตือน
ตนแชเชือน ใครจะช่วย ให้ป่วยการ

ไว้เตือนสติตัวเองบ่อยๆ..

ไม่มีความคิดเห็น: