วันพฤหัสบดี, สิงหาคม 27, 2552

Live on OSX+Ubuntu seamlessly with VirtualBox
มันดีเยี่ยงนี้