วันพฤหัสบดี, ตุลาคม 19, 2549

คนที่มีสมาธิ ทางโลก
เมื่อจะทำกิจการงานใด
ก็คิดแต่เรื่องเดียว
ย่อมเกิดคุณประโยชน์อย่างมากมาย
กล่าวคือ
`จะทำให้คิดได้อย่างถูกต้องแม่นยำคิดได้รวดเร็ว`

และไม่เหน็ดเหนื่อยง่าย

คนที่จะฝึกได้ดังนี้
หากมิใช่เป็นมาแต่กำเนิดแล้ว
อาจเริ่มต้นได้ดังต่อไปนี้

1. ต้องเลิกนิสัยที่ขี้วิตกกังวล

เพราะนิสัยวิตกกังวลเป็นข้าศึกของ สมาธิ
สิ่งที่ยังมาไม่ถึง อย่าไปวิตกกังวลกับมัน

2. ต้องเลิกนิสัยพูดเพ้อเจ้อ

การพูดเพ้อเจ้อย่อมเป็นการทำลายสมาธิอย่างมาก
เพราะขาดสติควบคุม

3. ต้องเลิกคิดฟุ้งซ่าน หรือคิดถึงสมบัติบ้า

4. ต้องฝึกหัดคิดให้เป็นระเบียบ

หัดคิดทีละเรื่อง เรื่องใดที่ไม่ต้องการก็สลัดทิ้งไป


5. หัดทำจิตให้หมกมุ่นครุ่นคิดอยู่ในเรื่องที่กำลังทำงาน
ในระยะแรก ๆ หากวิตก ว่า
จะมีงานอื่นยังไม่ได้ทำ

ก็ให้เอาเศษกระดาษมาจดรายการที่จะต้องทำไว้กันลืม
แล้วทำไปทีละอย่าง


6. ต้องหัดทำงานไปตามลำดับความสำคัญงาน


7.อย่าปล่อยจิตใจให้เหม่อลอย หรือเป็นคนใจลอย

ต้องหัดให้มีสติ คือ ความระลึกได้อยู่ตลอดเวลา


8. ต้องฝึกแก้อุปนิสัยที่ง่วงเหงาหาวนอน


9. ต้องเลิกอุปนิสัยอาฆาตพยาบาทคนอื่น

หัดแผ่เมตตาและทำใจให้รักคนอื่น ๆ


10. ทำงานด้วยความรักในงาน และเอาใจใส่ในงาน

ไม่มีความคิดเห็น: