วันอังคาร, มีนาคม 01, 2548

Macintosh Developer dead

ขอแสดงความเสียใจกับการเสียชีวิตของ Jef Raskin
Jef Raskin เคยเป็น head ของ Macintosh project ตอนปี 1979
หลังจากนั้นก็ออกมาตั้งบริษัทของตัวเอง คือ Information Appliance
เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ได้อายุ 61 ปี

ไม่มีความคิดเห็น: