วันอังคาร, ตุลาคม 12, 2547

วิศวกรของ NASA รุ่นบุกเบิก ที่เป็นคนออกแบบยาน mercury ตายแล้ว... อายุ 83 อยู่นานเหมือนกันแฮะ..
ดูข่าว

ไม่มีความคิดเห็น: