วันอาทิตย์, มิถุนายน 27, 2547

ต้องลง +

-libgnutls7 กะ libgnutls7-dev เพิ่มอีก...

compile ใหม่อีกรอบ.... --'

ไม่มีความคิดเห็น: